Profesionální bezdrátový zabezpečovací systém
Obsah
04
Profesionální bezdrátové zabezpečení
32
DoorProtect / DoorProtect Plus
05
Domácí automatizace
34
GlassProtect
06
Unikátní komunikační technologie
36
CombiProtect
07
Zabezpečení v jakémkoli měřítku
38
Button
08
OS Malevich
40
KeyPad
09
Ochrana proti sabotáži
41
SpaceControl
10
Ajax Cloud
42
HomeSiren
11
Video dohled
43
StreetSiren
12
Plynulé nastavení
44
FireProtect / FireProtect Plus
13
Aplikace pro koncové uživatele
46
LeaksProtect
14
Aplikace pro profesionály
47
Socket
16
Připojení k DPPC
48
WallSwitch
16
Enterprise API
49
Relay
18
Huby
50
Transmitter
22
ReX
52
uartBridge
24
MotionCam
53
ocBridge Plus
26
MotionProtect / MotionProtect Plus
54
12V PSU
28
MotionProtect Curtain
55
MultiTransmitter
30
MotionProtect Outdoor
56
StreetSiren DoubleDeck s Brandplate
Nejvíce oceňovaný bezdrátový
zabezpečovací systém v Evropě
Intruder Alarm of the Year
The Best Innovative Product
Innovative Security
Security & Firefighting Risks
Product of the Year
Profesionální bezdrátové zabezpečení
Ajax chrání vaši rodinu a majetek před vloupáním, požárem a zaplavením vodou. Pokud se objeví potí-
že, systém okamžitě aktivuje sirény, vyrozumí uživatele a vyžádá si pomoc od bezpečnostní agentury.
Detekce vniknutí
Ochrana před požárem a oxidem uhelnatým (CO)
Detekce zaplavení vodou
Foto verifikace poplachu
Motion detected, MotionCam in Hall
20:35
1 / 3
Integrace video dohledových systémů
Provádění automatizačních scénářů
Vizuální potvrzení poplachu
Detektory MotionCam urychlují proces potvrzení poplachu.
Ve chvíli, kdy někdo vstoupí do zabezpečeného prostoru,
detektor vytvoří sérii snímků. Ajax doručí první snímek
do 9 sekund po detekci pohybu. Aby byla zajištěna
ochrana soukromí, MotionCam pořizuje snímky pouze
při poplachu a šifruje všechna data při přenosu.
04
Ajax Systems
Domácí automatizace
Scénáře Ajax chrání před hrozbami a ovládají domácí spotřebiče. Za nepřetržité provádění příkazů
je zodpovědný operační systém reálného času OS Malevich. Pokud centrální panel ztratí spojení se
serverem Ajax Cloud, zabezpečovací systém se bude i nadále řídit předem nastavenými pokyny.
Plánování aktivace / deaktivace systému a nočního režimu
Automatizace systémů ochrany před požárem a zaplavením
Rozsvícení venkovního osvětlení při detekci pohybu
Automatické ovládání spotřebičů a zařízení
Voda
LeaksProtect
Relay
Elektromagnetický ventil
Ajax Systems
05
Unikátní komunikační technologie
Jeweller
Jeweller je naše vlastní rádiová technologie navržená pro pokročilou ochranu obytných a komerčních
objektů. Technologie umožňuje obousměrnou komunikaci se systémovými zařízeními pro proces vzdálené
konfigurace a okamžitý přenos poplachu. Přenášená data jsou šifrována pomocí blokové šifry s dynamickým
klíčem. Ajax detekuje rušení a upozorňuje uživatele a poplachové přijímací centrum o problémech.
• Dosah bezdrátové komunikace až 2 000 m
Minimální interval dotazování zařízení: 12 vteřin
• Doručení poplachové zprávy během 0,15 vteřiny
Provozní kmitočtové pásmo 868.0-868.6 MHz
• Obousměrná rádiová komunikace
Životnost baterií v detektorech až 7 let
Wings
Wings je vysokorychlostní rádiový protokol pro přenos dat. Umožňuje detektorům MotionCam
odesílat vizuální verifikace poplachu do Hubu ve vzdálenosti až 1 700 m. Poplachová přijímací centra
a uživatelé mohou vidět první snímek za 9 vteřin po detekci pohybu. Energetická účinnost protokolu
Wings umožňuje detektorům MotionCam pracovat až 4 roky na předem nainstalované baterie.
• Přenos snímků současně s poplachovými zprávami
• Série snímků pro snadné vyhodnocení události
Doručení prvního snímku za méně než 9 vteřin
Rozlišení snímků až 640×480
06
Ajax Systems
Zabezpečení v jakémkoli měřítku
Jeden objekt odpovídá jednomu zabezpečovacímu
systému. Aby toto tvrzení bylo pravdivé i u rozsáhlých
výrobních závodů, skladovacích komplexů nebo
vícepodlažních obchodních center, vyvinuli jsme ReX:
rozšiřovač dosahu rádiového signálu. ReX zdvojnásobí
komunikační dosah Jewelleru, čímž zvyšuje pokrytí
jednoho Hubu až na 16 km². Ovládací panely Hub 2
Plus, Hub 2 a Hub Plus podporují připojení až 5 ReXů
v rámci jednoho systému s pokrytím až 35 km².
Hub / Hub Plus / Hub 2 /
až do 12 km²
Hub 2 Plus
Hub + Rex
až do 16 km²
Hub 2 / Hub 2 Plus /
až do 35 km²
Hub Plus + 5 ReX
Ajax Systems
07
OS Malevich
Ajax pracuje na operačním systému reálného času, který zajišťuje bezchybné
provedení každého příkazu. Takové operační systémy se používají v robotice,
letectví a armádě - ve všech oblastech, kde není prostor pro selhání.
OS Malevich je pojmenován podle avantgardního umělce Kazimira Maleviče, jehož koncept
suprematismu přenesl základní geometrické tvary do formy čistého umění. Tento přístup nás
inspiroval k vývoji dokonalého a spolehlivého softwaru se širokým potenciálem pro vylepšování.
OS Malevich běží na každém Ajax Hubu, ovládá připojená zařízení a komunikuje s cloudovým serverem
několika kanály. Jeho modulární architektura umožňuje automatické a pravidelné rozšiřování systémových
funkcí prostřednictvím pravidelných aktualizací. OS Malevich informuje uživatele prostřednictvím push
notifikací, SMS zpráv a volání o poplaších, poruchách a dalších systémových událostech. OS Malevich,
navržený jako nezávislé softwarové řešení, nemá v ochraně proti kybernetickým útokům žádnou slabinu.
Ochrana před kybernetickými útoky
Nepřetržitý monitoring každého zařízení
Vylepšení systému Ajax s každou aktualizací
Automatické stahování a instalace aktualizací
08
Ajax Systems
Ochrana proti sabotáži
Váš zabezpečovací systém není možné vyřadit z provozu bez vašeho vědomí: Ajax upozorňuje na selhání
zařízení nebo ztrátu spojení a ukládá tyto informace do historie událostí. Předpokládáme, že systém Ajax
bude čelit vážným hrozbám, proto jsme do něj implementovali nejen záložní systémy na několika úrovních,
ale také zálohy těchto systémů. Při výpadku elektrické energie zůstává Hub i nadále v provozu napájen
ze záložní baterie. V případě rušení rádiové komunikace se Hub přeladí na záložní frekvence a upozorní
uživatele a poplachové přijímací centrum. Dojde-li k přerušení Ethernetového kabelu, naše Huby pokračují
v komunikaci přes síť GSM/UMTS (2G/3G). Jediný Hub může mít až 4 nezávislé komunikační kanály.
Žádné obavy
Výpadek elektrické energie
Rušení rádiové komunikace
Hacking
Všechny detektory jsou napájeny bateriemi.
Systém upozorňuje uživatele a poplachové
Ajax šifruje veškerá data použitím blokového
Pokud dojde k výpadku elektrické energie,
přijímací centrum na přítomnost rušení a
šifrování s dynamickým klíčem a autentizuje
Hub oznámí ztrátu napájení ze sítě a
automaticky se přeladí na jinou frekvenci.
připojená zařízení během každé interakce.
pokračuje dále v provozu ze záložní baterie.
Problémy s připojením
Ztráta komunikace
Neoprávněná manipulace
Pokud selže Ethernet či Wi-Fi připojení,
Jakmile Ajax Cloud zjistí, že je Hub offline,
Při každém neoprávněném otevření
Hub zůstane online prostřednictvím
vyrozumí uživatele a poplachové
krytu zařízení nebo jeho sejmutí z
GSM/UMTS kanálů.
přijímací centrum.
držáku dojde k vyhlášení poplachu.
Selhání detektoru
Hub pravidelně dotazuje připojená zařízení a
okamžitě informuje o jejich případném výpadku.
Ajax Systems
09
Ajax Cloud
Náš cloudový server poskytuje možnost spravovat a konfigurovat
zabezpečovací systémy Ajax z jakéhokoliv místa na světě.
Ajax Cloud je ústředním bodem, který je vždy k dispozici pro Huby, bezpečnostní společnosti a uživatele. Okamžité
zpracování poplachových zpráv poskytuje spolehlivou platformu pro přenos aktualizací a záložní komunikaci s
poplachovým přijímacím centrem.
Ajax Cloud
Internet
Hlavní funkce
kanál
Internet
Vzdálená správa systému v reálném čase
• Detailní informace o připojených zařízeních
• Stabilní a spolehlivá dostupnost
a ochrana dat
• Automatické aktualizace softwaru
GSM (SMS, volání)
Internet
Smartphone
Jeweller
10
Ajax Systems
Video dohled
S Ajaxem nemusíte dělit zabezpečení: používejte správu zabezpečovacího systému a video dohledu
v rámci jedné aplikace. Připojte kamery a záznamová zařízení Dahua, Hikvision, Safire, Uniview
pomocí bleskurychlé integrace nebo připojte jakoukoliv IP kameru pomocí RTSP protokolu.
• Stream videa a zvuku
Zoom video streamu
Možnost uložení snímků
Podpora připojení jednotlivých kamer nebo
záznamových zařízení s několika video kanály
Ajax Systems
11
Plynulé nastavení
Proces instalace jsme maximálně zjednodušili. Naše zařízení jsou dodávána s předem nainstalovanými
bateriemi a jsou připravena k provozu ihned po vyjmutí z krabice. Spárujte je s Hubem pomocí načtení QR kódu
a upevněte je držákem SmartBracket. Naše aplikace pomáhají montážním technikům testovat sílu signálu a
detekční zóny v místě instalace a také vzdáleně zařízení konfigurovat.
SmartBracket
Vruty
Zeď
Zařízení
• Přehledný průvodce spárování se zařízeními
• Instalace bez nutnosti rozebrání zařízení
Scan
• Vzdálená konfigurace a testování zařízení
12
Ajax Systems
AppStore
Google Play
Aplikace pro koncové
uživatele
Aplikace Ajax Security System jsou navrženy tak, aby zajistily plnou
kontrolu uživatele nad zabezpečovacím systémem odkudkoliv na světě.
Uživatelsky přívětivé
Aktivace / deaktivace
Vytváření automatizačních
systému
zařízení
Příjem push notifikací
Plánované provedení akcí
Ovládání chytré
Prohlížení video
domácnosti
streamů z kamer
Prohlížení historie událostí
Správa uživatelů systému
Bezpečně v každém ohledu
Řízení relací přihlášení uživatelů
Podpora dvoufaktorové autentizace
Ajax Systems
13
Aplikace pro profesionály
S aplikacemi Ajax PRO mají profesionálové vše potřebné pro správu, konfiguraci a monitorování neomezeného
počtu Hubů. V kanceláři, v terénu i na cestách. Všechny uživatelské účty a informace jsou neustále synchronizovány.
Nastavení připojení k poplachovému
Plánování aktivace / deaktivace celého
Testování komunikace a detektorů
přijímacímu centru
systému nebo vybraných skupin či zařízení
Koordinace činnosti výjezdových
Přidávání/odebírání uživatelů
Nastavení reakcí na poplach aktivací
skupin v případě mimořádné události
a konfigurace jejich práv
/deaktivací bezdrátových relé
Rychlá verifikace poplachu pomocí
Vyhledávání a filtrování v historii
Konfigurace algoritmů verifikace
snímků z detektoru pohybu MotionCam
událostí
poplachu
Vytváření bezpečnostních objektů
Integrace bezpečnostních kamer
a připojení zařízení
a záznamových zařízení
1
Ajax PRO
All-in-one desktopová aplikace aplikace
pro správu a pokročilé monitorování
zabezpečovacích systémů Ajax.
macOS
Windows
Ajax PRO: Tool for Engineers
Mobilní aplikace pro administraci
zabezpečovacích systémů Ajax v terénu.
AppStore
Google Play
Ajax Systems
15
Připojení k PPC
Více než 1 200 bezpečnostních agentur po celém světě zpracovává poplachové zprávy
ze zabezpečovacích systémů Ajax a toto číslo se neustále zvyšuje. Systém může
být připojen k většině dostupných platforem buď přímo nebo přes Cloud Ajax.
• Podpora protokolů SIA a Contact ID
• Přímé připojení nebo přes Ajax Cloud
• Potvrzování poplachových zpráv
• Odesílání snímků pro verifikaci poplachu z detektorů
pohybu MotionCam na platformy Manitou nebo SBN
Enterprise API
Rozhraní pro integraci systému Ajax
do aplikací a služeb třetích stran.
Pomocí našich API mohou společnosti zabývající se bezpečností a službami
ovládat zabezpečovací systémy Ajax prostřednictvím svých služeb nebo aplikací
a konfigurovat interakci našich zařízení se zařízením třetích stran.
Správa zabezpečovacích systémů
Vytvoření integrovaných bezpečnostních
Integrace Ajax do stávající infrastruktury,
prostřednictvím aplikací třetích stran
služeb a automatizačních řešení
fakturačních a CRM systémů
založených na našich produktech
16
Ajax Systems
Produkty
Centrální ovládací
Vnitřní ochrana
Vnější ochrana
Požární ochrana
Ochrana proti
Sirény
panely
zaplavení
Automatizace
Ovládání
Integrace
Huby
Centrální ovládací panely
Hub spravuje všechna zařízení v rámci
zabezpečovacího systému. Okamžitě informuje
uživatele a poplachová přijímací centra o
jakýchkoliv hrozbách. Použití obousměrné
komunikace umožňuje Hubům odesílat
poplachové zprávy, vzdáleně konfigurovat
zařízení a nepřetržitě sledovat stav systému.
Pro více informací o produktech navštivte stránky
Hub 2 Plus
Hub 2
Hub Plus
Hub
2x SIM 4G/3G/2G,
2x SIM 2G,
2x SIM 3G/2G,
1x SIM 2G,
Komunikační kanály
Ethernet, Wi-Fi
Ethernet
Ethernet, Wi-Fi
Ethernet
Počet zařízení
200
100
150
100
Počet kamer a DVR
100
25
50
10
Počet uživatelů
200
50
99
50
Počet skupin
25
9
25
9
Záložní baterie
Až 15 hodin
Až 16 hodin
Až 16 hodin
Až 15 hodin
Podpora foto verifikace
Ano
Ano
Ne
Ne
18
Ajax Systems
Neprůstřelná ochrana
Operační systém reálného
času OS Malevich
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Upozornění na výpadek
externího napájení ze sítě
Až 16 hodin provozu z
předinstalované záložní baterie
Nastavitelný interval dotazování
zařízení: 12-300 s
Šifrování dat
Komunikace v rámci několika kanálů
Odolnost vůči kyberútokům
Ajax Systems
19
Bezchybný provoz
Okamžité doručení poplachové zprávy
i při pomalém připojení k internetu
Obousměrná rádiová komunikace
pro testování a konfiguraci
připojených zařízení
Nové funkce zabezpečení a
automatizace díky pravidelným
aktualizacím OS Malewich
Více způsobů ovládání systému
a připojených zařízení: mobilní a
desktopové aplikace, klíčenky, klá-
vesnice, inteligentní tlačítka
Scénáře (reakce a plánování)
pro automatizaci zabezpečení
a chytré domácnosti
Jednoduchá instalace
Použijte QR kód pro spárování
Hubu s uživatelským účtem
Upevněte zařízení bez nutnosti jeho
rozebrání pomocí držáku SmartBracket
Otevřete aplikaci a nakonfigurujte Hub
20
Ajax Systems
Technická specifikace
Barva: bílá/černá
Instalace: vnitřní prostředí
Dosah rádiové komunikace: až do 2 000 m
(bez překážek)
Doručení poplachové zprávy: 0.15 s
Způsoby vyrozumění uživatele:
SMS, hovor, push notifikace
Připojení k PPC: SIA, Sur-Gard (Contact ID)
Napájení: 110 - 240 V AC (na požádání
rovněž ve variantě 12V DC)
Záložní baterie: Li-Ion 2 Аh
Až 16 provozu z předinstalované záložní baterie
Rozsah provozní teploty: od -10°С do +40°С
Provozní vlhkost: až do 75%
Rozměry: 163×163×36 mm
Hmotnost
Hub/Hub Plus: 350 g
Hub 2: 362 g
Hub 2 Plus: 351 g
Technologický skvost
• Huby mají tloušťku pouze 4 cm
• Žádné nadbytečné moduly nebo tlačítka
• Vestavěná záložní baterie
2 až 4 nezávislé komunikační kanály
Ajax Systems
21
ReX
Inteligentní rozšiřovač dosahu rádiové
komunikace
ReX rozšiřuje dosah komunikace všech zařízení v systému a vytváří
spolehlivé propojení mezi nimi a Hubem. Hub 2, Hub 2 Plus a Hub Plus
podporují až 5 ReXů, což jim umožňuje pokrýt teoreticky až 35 km²
prostoru a zabezpečit mimořádně rozsáhlé objekty: sídla, skladové
komplexy, vícepodlažní obchodní centra a velké výrobní závody.
Neprůstřelná ochrana
Jednoduchá instalace
Operační systém reálného
Použijte QR kód pro připojení
času OS Malevich
zařízení k Hubu
Maximální výkon
Upevněte zařízení bez nutnosti jeho
Ochrana proti neoprávněné
Doručení poplachové zprávy za 0.3 s
manipulaci
rozebrání pomocí držáku SmartBracket
Komunikace se zařízeními až na
vzdálenost 1 800 m (bez překážek)
Šifrování dat
Otevřete aplikaci, otestujte sílu rádiového
signálu a nakonfigurujte zařízení
Autonomní provoz podsystému
při ztrátě spojení s Hubem
Upozornění na výpadek
externího napájení ze sítě
Vyberte zařízení, která jsou v
dosahu rádiové komunikace
s rozšiřovačem signálu
Až 35 provozu z předinstalované
záložní baterie
Odolnost vůči kyberútokům
Nastavitelný interval dotazování
zařízení: 12-300 s
Ochrana proti padělání zařízení
22
Ajax Systems
Technická specifikace
Barva: bílá/černá
Maximální počet připojených zařízení
Záložní baterie: Li-Ion 2 Аh
(v systému s jedním rozšiřovačem signálu)
Až 35 provozu z předinstalované
Instalace: vnitřní prostředí
Hub, Hub 2 — 99
záložní baterie
Hub Plus — 149
Kompatibilita: Hub, Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus
Hub 2 Plus — 199
Rozsah provozní teploty: od -10°С do +40°С
(bez podpory MotionCam)
Maximální počet připojitelných
Provozní vlhkost: až do 75%
Dosah rádiové komunikace se zařízeními:
rozšiřovačů signálu k Hubu*
až 1 800 m (bez překážek)
Hub — 1
Rozměry: 163×163×36 mm
Hub Plus, Hub 2, Hub 2 Plus — 5
Doručení poplachové zprávy: 0.3 s
Hmotnost: 330 g
Napájení: 110-240 V AC nebo 12 V DC
*ReX může být připojen pouze k Hubu. ReX není možné připojit k dalšímu rozšiřovači dosahu signálu ReX.
Ajax Systems
23
MotionCam
Bezdrátový detektor pohybu s vizuální verifikací
poplachu a imunitou vůči domácím zvířatům
Bezdrátový detektor pohybu s vestavěnou kamerou umožňuje
uživatelům a poplachovým přijímacím centrům rychle
určit příčinu poplachu. Pro zajištění ochrany soukromí jsou
snímky pořizovány pouze v případě, že je spuštěn poplach.
Maximální výkon
Bezchybný provoz
Jednoduchá instalace
Odesílání poplachových zpráv a snímků
3 nastavitelné úrovně citlivosti detekce
Použijte QR kód pro připojení
na vzdálenost až 1 700 m od Hubu
zařízení k Hubu
Obousměrná rádiová komunikace s
Použití 2 nezávislých rádiových protokolů
Hubem pro testování a konfiguraci
pro paralelní přenos dat: Jeweller a Wings
Upevněte zařízení bez nutnosti jeho
Proprietární algoritmus SmartDetect
rozebrání pomocí držáku SmartBracket
Detekuje pohyb až na vzdálenost 12 m
pro eliminaci falešných poplachů
Otevřete aplikaci, otestujte sílu
Doručení poplachové zprávy: 0.15 s
Digitální teplotní kompenzace
rádiového signálu a
nakonfigurujte zařízení
Doručení prvního snímku: méně než 9 s
Algoritmus zaručující imunitu vůči
domácím zvířatům s hmotností
Sekvence snímků: 1-5 snímků
do 20 kg a výškou do 50 cm
při detekci pohybu
Neprůstřelná ochrana
Provoz až 4 roky na předinstalované
baterie
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
IR přísvit pro pořizování snímků ve tmě
Šifrování dat
Ochrana proti padělání zařízení
24
Ajax Systems
Technická specifikace
Barva: bílá/černá
Instalace: vnitřní prostředí
Doporučená instalační výška: 2.4 m
Dosah rádiové komunikace: až 1 800 m
(bez překážek)
Kompatibilita: Hub 2, Hub 2 Plus
Snímací prvek: PIR senzor
Detekční úhel:
Horizontální — 88.5°
Vertikální — 80°
Úhel záběru kamery: 90°
Vzdálenost detekce pohybu: až 12 m
Rozlišení snímků:
160×120 / 320×240 / 640×480 px
Série snímků: 1 - 5 snímků
Teplotní senzor: ano
Napájení: 2x baterie CR123A, předinstalované
Životnost baterií: až 4 roky
Stupeň krytí: IP50
Rozsah provozní teploty: od +0°С do +40°С
Provozní vlhkost: až do 75%
Rozměry: 135×70×60 mm
Hmotnost: 167 g
Ajax Systems
25
MotionProtect
Bezdrátový detektor pohybu imunní
vůči pohybu domácích zvířat
Bezdrátový vnitřní detektor pohybu neprodleně odesílá do
Hubu poplachovou zprávu, jakmile zjistí pohyb narušitele ve
střeženém prostoru. Integrovaný algoritmus minimalizuje riziko
výskytu falešných poplachů způsobených domácími zvířaty.
Maximální výkon
Bezchybný provoz
Jednoduchá instalace
Použijte QR kód pro připojení
Komunikace na vzdálenost
3 nastavitelné úrovně citlivosti detekce
zařízení k Hubu
až 1 700 m od Hubu
Obousměrná rádiová komunikace s
Detekuje pohyb až na vzdálenost 12 m
Hubem pro testování a konfiguraci
Upevněte zařízení bez nutnosti jeho
rozebrání pomocí držáku SmartBracket
Doručení poplachové zprávy: 0.15 s
Digitální teplotní kompenzace
Provoz až 5 let na předinstalovanou baterii
Proprietární algoritmus SmartDetect
Otevřete aplikaci, otestujte
sílu rádiového signálu
pro eliminaci falešných poplachů
a nakonfigurujte zařízení
• Algoritmus zaručující imunitu vůči
domácím zvířatům s hmotností
do 20 kg a výškou do 50 cm
Neprůstřelná ochrana
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Šifrování dat
Ochrana proti padělání zařízení
26
Ajax Systems
MotionProtect Plus
Využití kombinace PIR a mikrovlnného
senzoru pro odfiltrování rušení prostředí
Navržen pro ochranu prostor
s potenciálními zdroji falešných poplachů
Technická specifikace
Barva: bílá / černá
Instalace: vnitřní prostředí
Doporučená instalační výška: 2.4 m
Dosah rádiové komunikace: až 1 700 m
(bez překážek)
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
Snímací prvek: PIR senzor
Detekční úhel:
Horizontální — 88.5°
Vertikální — 80°
Vzdálenost detekce pohybu: až 12 m
Teplotní senzor: Ano
Napájení: Baterie CR123A, předinstalovaná
Životnost baterie:
MotionProtect: až 7 let
MotionProtect Plus: až 5 let
Stupeň krytí: IP50
Rozsah provozní teploty: od +5°С do +40°С
Provozní vlhkost: až do 75%
Rozměry: 110×65×50 mm
Hmotnost: 86 g
Ajax Systems
27
MotionProtect Curtain
Bezdrátový detektor pohybu se
záclonovou detekční charakteristikou
Ajax MotionProtect Curtain díky inteligentní analýze signálů
spolehlivě detekuje pohyb ve střeženém prostoru.
Maximální výkon
Bezchybný provoz
Jednoduchá instalace
Komunikace na vzdálenost
3 nastavitelné úrovně citlivosti detekce
Použijte QR kód pro připojení
až 1 700 m od Hubu
zařízení k Hubu
• Korelační zpracování signálu pro
Detekuje pohyb až na vzdálenost 15 m
eliminaci falešných poplachů
Upevněte zařízení bez nutnosti jeho
Doručení poplachové zprávy: 0.15 s
Digitální teplotní kompenzace
rozebrání pomocí držáku SmartBracket
Provoz až 3 roky na
• Obousměrná rádiová komunikace s
Otevřete aplikaci, otestujte
předinstalovanou baterii
Hubem pro testování a konfiguraci
sílu rádiového signálu a
nakonfigurujte zařízení
Použitelný v prostorech
s domácími zvířaty
Neprůstřelná ochrana
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Šifrování dat
Ochrana proti padělání zařízení
28
Ajax Systems
Technická specifikace
Barva: bílá / černá
Instalace: vnitřní prostředí
Doporučená instalační výška: 2.4 m
Dosah rádiové komunikace: až 1 700 m (bez překážek)
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
Snímací prvek: dva PIR senzory
Vzdálenost detekce pohybu: od 6 do 15 m
(v závislosti na nastavené citlivosti)
Detekční úhel:
Horizontální — 6°
Vertikální — 90°
Teplotní senzor: Ano
Stupeň krytí: IP54
Napájení: Baterie CR123A, předinstalovaná
Životnost baterie: až 3 roky
Rozsah provozní teploty: od -10°С do +40°С
Provozní vlhkost: až do 95%
Rozměry: 134×44×34 mm
Hmotnost: 118 g
Ajax Systems
29
MotionProtect Outdoor
Bezdrátový venkovní detektor pohybu
s anti-maskingem a imunitou vůči
domácím zvířatům
Bezdrátový venkovní detektor pohybu neprodleně odesílá do Hubu
poplachovou zprávu, jakmile zjistí pohyb narušitele ve střeženém
prostoru. Digitální zpracování signálu minimalizuje riziko falešných
poplachů a umožňuje detektoru ignorovat pohyb domácích zvířat.
Zařízení je schopné provozu i při extrémně nízkých teplotách a
jeho kryt jej účinně chrání před prachem a stříkající vodě.
Maximální výkon
Bezchybný provoz
Jednoduchá instalace
• Komunikace na vzdálenost
3 nastavitelné úrovně citlivosti detekce
Použijte QR kód pro připojení
až 1 700 m od Hubu
zařízení k Hubu
• Proprietární algoritmus LISA
• Detekuje pohyb na vzdálenost od 3 do 15 m
zabraňující falešným poplachům
způsobeným vnějšími vlivy
Upevněte zařízení bez nutnosti jeho
• Doručení poplachové zprávy: 0.15 s
rozebrání pomocí držáku SmartBracket
• Digitální teplotní kompenzace
• Provoz až 5 let na předinstalované
baterie a podpora externího napájení
Obousměrná rádiová komunikace s
Otevřete aplikaci, otestujte sílu
Hubem pro testování a konfiguraci
rádiového signálu a nakonfigurujte
• Pracuje i při extrémně vysokých
zařízení
a nízkých teplotách
Algoritmus zaručující imunitu vůči
domácím zvířatům s výškou do 80 cm
• Používá anti-masking algoritmy
3. stupně k detekci překážek,
barvy nebo nálepky
Neprůstřelná ochrana
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Šifrování dat
Inteligentní algoritmus LISA zabraňuje
falešným poplachům způsobeným zvířaty,
vegetací, hmyzem, ptáky a dalšími objekty
Ochrana proti padělání zařízení
pohybujícími se v zorném poli detektoru.
30
Ajax Systems
Hood for
MotionProtect Outdoor*
Technická specifikace
Barva: bílá
Instalace: vnitřní / venkovní prostředí
Doporučená instalační výška: 0.8−1.3 m
Dosah rádiové komunikace: až 1 700 m
(bez překážek)
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
Snímací prvek: dva PIR senzory
Detekční úhel: Horizontalní — 90°
Vzdálenost detekce pohybu:
nastavitelná, od 3 do 15 m
Imunita vůči domácím zvířatům:
Hmotnost — není relevantní
Výška — do 80 cm
Funkce anti-masking: Ano
Teplotní senzor: Ano
Napájení: 2x baterie CR123A, předinstalované
Životnost baterie: až 5 let
Externí napájení: 5-28 V DC
Stupeň krytí: IP55
Rozsah provozní teploty: od -25°С do +60°С
Provozní vlhkost: až do 95%
Rozměry: 183×70×65 mm
*Hood for MotionProtect Outdoor je volitelné příslušenství, které chrání senzory systému detekce
Hmotnost: 322 g
maskování (anti-masking) proti dešti a sněhu a eliminuje falešné poplachy. Prodejné samostatně.
Ajax Systems
31
DoorProtect
Bezdrátový magnetický detektor otevření
Ajax DoorProtect díky miniaturním high-end senzorům a
bezdrátové komunikaci umožňuje zabezpečení oken a dveří na
několika podlažích budovy. Detektor disponuje konektorem pro
připojení drátového detektoru či zařízení s NC výstupem.
Maximální výkon
Bezchybný provoz
Jednoduchá instalace
Komunikace na vzdálenost
2 magnety různé velikosti pro
Použijte QR kód pro připojení
až 1 200 m od Hubu
instalaci na jakékoliv okna či dveře
zařízení k Hubu
Doručení poplachové zprávy: 0.15 s
Obousměrná rádiová komunikace s
Hubem pro testování a konfiguraci
Upevněte zařízení bez nutnosti jeho
Provoz až 7 let na předinstalovanou baterii
rozebrání pomocí držáku SmartBracket
• Externí kontakt pro připojení NC
detektorů třetích stran
Otevřete aplikaci, otestujte sílu
rádiového signálu a nakonfigurujte
zařízení
Neprůstřelná ochrana
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Šifrování dat
Ochrana proti padělání zařízení
32
Ajax Systems
DoorProtect Plus
Vestavěný akcelerometr
Reakce na změnu sklonu, vibrace a nárazy
Umožňuje aktivaci systému i pokud
jsou okna otevřena na ventilaci
Kompatibilní s detektory pohybu rolet
třetích stran typu NC
Technická specifikace
Barva: bílá/černá
Instalace: vnitřní prostředí
Dosah rádiové komunikace: až 1 200 m
(bez překážek)
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
Snímací prvek: jazýčkový kontakt
Práh aktivace:
Malý magnet — 1 cm
Velký magnet — 2 cm
Teplotní senzor: ano
Napájení: Baterie CR123A, předinstalovaná
Životnost baterie
DoorProtect: až 7 let
DoorProtect Plus: až 5 let
Stupeň krytí: IP50
Rozsah provozní teploty: od +5°С do +40°С
Provozní vlhkost: až do 75%
Rozměry:
Průměr — 20 mm
Výška — 90 mm
Hmotnost: 30 g
Ajax Systems
33
GlassProtect
Bezdrátový detektor rozbití skla
Detektor využívá elektretový mikrofon pro detekci
nízkofrekvenčních zvuků doprovázejících náraz do
skla a vysokofrekvenčních zvuků doprovázejících jeho
tříštění. Dvoufaktorová detekce rozbití skla snižuje
pravděpodobnost výskytu falešných poplachů.
Maximální výkon
Bezchybný provoz
Jednoduchá instalace
Komunikace na vzdálenost
3 nastavitelné úrovně citlivosti detekce
Použijte QR kód pro připojení
až 1 000 m od Hubu
zařízení k Hubu
Dvoufaktorová detekce rozbití skla
Detekce rozbití skla na
eliminující falešné poplachy
vzdálenost až 9 m
Upevněte zařízení bez nutnosti jeho
Obousměrná rádiová komunikace s
rozebrání pomocí držáku SmartBracket
Doručení poplachové zprávy: 0.15 s
Hubem pro testování a konfiguraci
Provoz až 7 let na
Otevřete aplikaci, otestujte sílu rádiového
předinstalovanou baterii
signálu a nakonfigurujte zařízení
• Externí kontakt pro připojení
NC detektorů třetích stran
Neprůstřelná ochrana
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Šifrování dat
Ochrana proti padělání zařízení
34
Ajax Systems
Technická specifikace
Barva: bílá / černá
Instalace: vnitřní prostředí
Dosah rádiové komunikace: až 1 000 m
(bez překážek)
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
Snímací prvek: elektretový mikrofon
Detekční úhel mikrofonu: 180°
Dosah detekce rozbití skla: až do 9 m
Teplotní senzor: Ano
Napájení: baterie CR123A, předinstalovaná
Životnost baterie: až 7 let
Stupeň krytí: IP50
Rozsah provozní teploty: od +5°С do +40°С
Provozní vlhkost: až do 75%
Rozměry:
Průměr — 20 mm
Výška — 90 mm
Hmotnost: 30 g
Ajax Systems
35
CombiProtect
Bezdrátový detektor pohybu a rozbití skla
imunní vůči pohybu domácích zvířat
Ajax CombiProtect detekuje již první krok každého narušitele
ve střeženém prostoru, přičemž spolehlivě ignoruje pohyb
domácích mazlíčků, průvan a další příčiny falešných poplachů.
Díky vestavěnému detektoru tříštění skla je rovněž schopen
zabezpečit prosklené plochy až na vzdálenost 9 m
Maximální výkon
Bezchybný provoz
Jednoduchá instalace
Komunikace na vzdálenost
3 nastavitelné úrovně citlivosti
Použijte QR kód pro připojení
až 1 200 m od Hubu
detekce pohybu a rozbití skla
zařízení k Hubu
Detekuje pohyb až na
Proprietární algoritmus SmartDetect
vzdálenost 12 m
pro eliminaci falešných poplachů
Upevněte zařízení bez nutnosti jeho
rozebrání pomocí držáku SmartBracket
Detekuje rozbití skla až
Digitální teplotní kompenzace
na vzdálenost 9 m
Otevřete aplikaci, otestujte
Algoritmus zaručující imunitu vůči
sílu rádiového signálu a
Doručení poplachové zprávy: 0.15 s
domácím zvířatům s hmotností
nakonfigurujte zařízení
do 20 kg a výškou do 50 cm
Provoz až 5 let na
předinstalovanou baterii
Dvoufaktorová detekce rozbití skla
eliminující falešné poplachy
Neprůstřelná ochrana
• Obousměrná rádiová komunikace s
Hubem pro testování a konfiguraci
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Šifrování dat
Ochrana proti padělání zařízení
36
Ajax Systems
Technická specifikace
Barva: bílá / černá
Instalace: vnitřní prostředí
Doporučená instalační výška: 2.4 m
Dosah rádiové komunikace: až 1 200 m
(bez překážek)
Kompatibilita: Všechny Huby a ReX
Snímací prvek: PIR senzor (pohyb),
elektretový mikrofon (rozbití skla)
Detekční úhel:
Horizontální — 88.5°
Vertikální — 80°
Vzdálenost detekce pohybu: až 12 m
Detekční úhel rozbití skla: 180°
Dosah detekce rozbití skla: až do 9 m
Imunita vůči domácím zvířatům:
Hmotnost — do 20 kg
Výška — do 80 cm
Teplotní senzor: ano
Napájení: Baterie CR123A, předinstalovaná
Životnost baterie: až 5 let
Stupeň krytí: IP50
Rozsah provozní teploty: od +5°С do +40°С
Provozní vlhkost: až do 75%
Rozměry: 110×65×50 mm
Hmotnost: 92 g
Ajax Systems
37
Button
Bezdrátové tísňové tlačítko /
dálkový ovladač scénářů
V případě nouze může Button okamžitě upozornit poplachové
přijímací centrum a uživatele systému na nebezpečí.
Alternativní režim ovládání umožňuje ovládání světel, domácích
spotřebičů, rolet, zámků a bran pomocí scénářů.
Maximální výkon
Snadné použití
Neprůstřelná ochrana
Komunikace na vzdálenost
Požádání o pomoc jedním stisknutím
Šifrování dat
až 1 300 m od Hubu
tlačítka v tísňovém režimu
Doručení příkazu do Hubu: 0.15 s
Ochrana proti padělání zařízení
Manuální spuštění scénářů
LED indikace úspěšného doručení příkazu
pro ovládání elektrických
spotřebičů v režimu ovládání
Chráněno proti prachu a vodě
Režim tísňového tlačítka
pro nouzové situace
Možnost nastavení reakce
tlačítka pouze po dvojitém
Ovládací režim pro manuální
nebo dlouhém stisknutí jako
spouštění scénářů
ochrana proti náhodné aktivaci
• Provoz až 5 let na předinstalovanou baterii
38
Ajax Systems
Technická specifikace
Barva: bílá / černá
Dosah rádiové komunikace: až 1 300 m
(bez překážek)
Počet tlačítek: 1
Ochrana proti náhodné aktivaci:
dostupná v režimu tísňového tlačítka
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
Stupeň krytí: IP55
Napájení: baterie CR2032, předinstalovaná
Životnost baterie: až 5 let
Rozsah provozní teploty: od -10°C do +40°C
Provozní vlhkost: až do 75%
Rozměry: 47×35×13 mm
Hmotnost: 16 g
Ajax Systems
39
KeyPad
Bezdrátová obousměrná klávesnice
Bezdrátová ovládací klávesnice umožňuje používat číselné
přístupové kódy pro aktivaci a deaktivaci zabezpečovacího
systému Ajax, aktivaci nočního režimu či aktivaci tichého poplachu
v případě nouze. Zařízení je možné umístit u vstupních dveří, aby
byl zajištěn rychlý a pohodlný přístup k ovládání systému.
Maximální výkon
Jednoduchá instalace
Technická specifikace
Komunikace na vzdálenost
Použijte QR kód pro
Barva: bílá/černá
až 1 700 m od Hubu
připojení zařízení k Hubu
Typ zařízení: bezdrátové
Možnost aktivace a deaktivace
celého systému nebo vybraných
Upevněte zařízení bez nutnosti jeho
Instalace: vnitřní prostředí
skupin či nočního režimu
rozebrání pomocí držáku SmartBracket
Dosah rádiové komunikace: až do 1 700 m
Umožňuje přiřadit každému
(bez překážek)
Otevřete aplikaci, otestujte
uživateli osobní kód
sílu rádiového signálu a
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
nakonfigurujte zařízení
Možnost zadání nátlakového kódu pro
spuštění tichého poplachu v případě, že
Teplotní senzor: Ano
je uživatel nucen systém deaktivovat
Nátlakový kód: Ano
Provoz až 2 roky na
předinstalované baterie
Neprůstřelná ochrana
Ochrana proti hádání hesla: Ano
Napájení: 4x baterie ААA, předinstalované
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Bezchybný provoz
Životnost baterií: až 2 roky
Šifrovaná komunikace
Rozsah provozní teploty: od -10°С do +40°С
Aktivace podsvícení při dotyku klávesnice
Provozní vlhkost: až do 75%
Vizuální potvrzení doručení příkazu
Ochrana proti padělání zařízení
Rozměry: 150×103×14 mm
Obousměrná rádiová komunikace s
Hubem pro testování a konfiguraci
Odolný proti útokům hrubou
Hmotnost: 197 g
silou (hádání hesla)
40
Ajax Systems
SpaceControl
Obousměrná bezdrátová klíčenka
s tísňovým tlačítkem
Klíčenka umožňuje rychle aktivovat / deaktivovat zabezpečovací
systém, noční režim pro částečnou ochranu objektu nebo informovat
ostatní uživatele a poplachové přijímací centrum v nouzové situaci.
Maximální výkon
Snadné použití
Technická specifikace
Komunikace na vzdálenost
Velká tlačítka, která je těžké minout
Barva: bílá / černá
až 1 300 m od Hubu
Tlačítka pro aktivaci / deaktivaci
Typ zařízení: bezdrátové
Doručení příkazu do Hubu: 0.15 s
systému a nočního režimu
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
Signalizace doručení příkazu
Tísňové tlačítko pro přivolání
pomocí LED diody
pomoci v nouzových situacích
Počet tlačítek: 4
Provoz až 5 let na předinstalovanou
Dosah rádiové komunikace: až do 1 300 m
baterii
(bez překážek)
Napájení: baterie CR2032, předinstalovaná
Životnost baterie: až 5 let
Neprůstřelná ochrana
Rozsah provozní teploty: od -25°С do +50°С
Provozní vlhkost: až do 95%
Šifrovaná komunikace
Rozměry: 65×37×10 mm
Ochrana proti padělání zařízení
Hmotnost: 13 g
Ajax Systems
41
HomeSiren
Bezdrátová vnitřní siréna
Bezdrátová vnitřní siréna generuje zvukový signál o hlasitosti až 105 dB
ve vzdálenosti 1 m, aby odradila narušitele a přilákala pozornost sousedů
při neoprávněném vniknutí. Vestavěná LED dioda a zvukový signál
signalizují aktuální stav systému. Siréna navíc může napájet externí LED
instalovanou např. u předních dveří, která varuje, že je objekt zabezpečen.
Maximální výkon
Jednoduchá instalace
Technická specifikace
Komunikace na vzdálenost
Použijte QR kód pro připo-
Barva: bílá / černá
až 2 000 m od Hubu
jení zařízení k Hubu
Instalace: vnitřní prostředí
Signalizace aktivovaného /
deaktivovaného systému a vybití baterie
Upevněte zařízení bez nutnosti jeho
Dosah rádiové komunikace:
pomocí vestavěné LED diody
rozebrání pomocí držáku SmartBracket
až 2 000 m (bez překážek)
Signalizace příchodového /
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
odchodového zpoždění
Otevřete aplikaci, otestujte sílu rádio-
vého signálu a nakonfigurujte zařízení
Hlasitost signalizace: nastavitelná,
Zvuková a LED signalizace
81−105 dB ve vzdálenosti 1 m
změny stavu systému
Délka signalizace:
Externí konektor pro napájení LED diody
nastavitelná, 3−180 s
Provoz až 5 let na předinstalované baterie
Teplotní senzor: Ano
Napájení: 2x baterie CR123A,
Neprůstřelná ochrana
předinstalované
Bezchybný provoz
Životnost baterií: až 5 let
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Stupeň krytí: IP50
Nastavitelná hlasitost a délka
signalizace poplachu
Šifrování dat
Rozsah provozní teplo-
ty: od -10°С do +40°С
Obousměrná rádiová komunikace s
Hubem pro testování a konfiguraci
Ochrana proti padělání zařízení
Provozní vlhkost: až do 75%
Rozměry: 150×103×14 mm
Hmotnost: 197 g
42
Ajax Systems
StreetSiren
Bezdrátová venkovní siréna
Bezdrátová venkovní siréna generuje zvukový signál o hlasitosti až 113
dB ve vzdálenosti 1 m, aby odradila narušitele a přilákala pozornost
sousedů při neoprávněném vniknutí. Vestavěná LED dioda a zvukový
signál signalizují stav systému. Siréna je napájena z předinstalovaných
baterií a lze ji také připojit k nízko odběrovému externímu zdroji napájení.
Maximální výkon
Jednoduchá instalace
Technická specifikace
Komunikace na vzdálenost
Použijte QR kód pro připojení
Barva: bílá/černá
až 1 500 m od Hubu
zařízení k Hubu
Dosah rádiové komunikace:
Pracuje i při extrémně vysokých
až 1 500 m (bez překážek)
a nízkých teplotách
Upevněte zařízení bez nutnosti jeho
rozebrání pomocí držáku SmartBracket
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
Signalizace aktivovaného /
deaktivovaného systému a vybití baterie
Typ signalizace: zvuková / LED
Otevřete aplikaci, otestujte sílu
pomocí vestavěné LED diody
rádiového signálu a nakonfigurujte
Hlasitost signalizace: nastavitelná,
Signalizace příchodového /
zařízení
81−113 dB ve vzdálenosti 1 m
odchodového zpoždění
Délka signalizace: nastavitelná, 3−180 s
Zvuková a LED signalizace
změny stavu systému
Napájení: 4x baterie CR123A,
předinstalované
Provoz až 5 let na předinstalované baterie
a podpora externího zdroje napájení
Životnost baterií: až 5 let
Neprůstřelná ochrana
Externí napájení: 12 V / 1.5 A DC
Bezchybný provoz
Stupeň krytí: IP54
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Nastavitelná hlasitost a délka
(akcelerometr a sabotážní kontakt)
Rozsah provozní teploty: od -25°С do +50°С
signalizace poplachu
Provozní vlhkost: až do 95%
Šifrování dat
Obousměrná rádiová komunikace s
Hubem pro testování a konfiguraci
Rozměry: 200×200×51 mm
Ochrana proti padělání zařízení
Kryt odolný vůči prachu, vodě a dal-
Hmotnost: 528 g
ším nepříznivým vnějším vlivům
Ajax Systems
43
FireProtect
Bezdrátový kouřový a teplotní
detektor požáru se sirénou
Bezdrátový detektor požáru neprodleně vyhlásí poplach v
případě zjištění přítomnosti kouře nebo prudkého nárůstu
teploty. Vestavěná siréna o hlasitosti 86 dB ve vzdálenosti
1 m navíc spolehlivě upozorní na hrozící nebezpečí.
Maximální výkon
Bezchybný provoz
Jednoduchá instalace
Komunikace na vzdálenost
Nepřetržitě v pohotovosti pro
Použijte QR kód pro připojení
až 1 300 m od Hubu
rychlou detekci požáru
zařízení k Hubu
Doručení příkazu do Hubu: 0.15 s
Algoritmus pro eliminaci
falešných poplachů
Upevněte zařízení bez nutnosti jeho
Možnost vzájemného propojení všech
rozebrání pomocí držáku SmartBracket
detektorů požáru v systému
• Funkce pro automatickou nebo manuální
kontrolu stavu měřící komory
Otevřete aplikaci, otestujte sílu
• Provoz až 4 roky na předinstalované
rádiového signálu a nakonfigurujte
baterie
• Obousměrná rádiová komunikace s
zařízení
Hubem pro testování a konfiguraci
• Schopnost autonomního
provozu bez Hubu se signalizací
poplachu vestavěnou sirénou
Neprůstřelná ochrana
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Šifrování dat
Ochrana proti padělání zařízení
44
Ajax Systems
FireProtect Plus
• Elektrochemický senzor
přítomnosti oxidu uhelnatého
• Upozornění na nebezpečnou
koncentraci oxidu uhelnatého
jako prevence proti otravě
Technická specifikace
Barva: bílá/černá
Instalace: vnitřní prostředí
Dosah rádiové komunikace:
až do 1 300 m (bez překážek)
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
Snímací prvek: fotoelektrický a teplotní senzor
Práh aktivace: +59°С ± 2°С, nebo pokud
během 30 minut vzroste teplota o 30°C
Typ signalizace: zvuková / LED
Hlasitost vestavěné sirény: 85 dB
Napájení: 2x baterie CR2, předinstalované
Záložní baterie: CR2032, předinstalovaná
Životnost baterií: až 4 roky
Rozsah provozní teploty: od 0°С do +65°С
Provozní vlhkost: až do 80%
Rozměry: 132×132×31 mm
Hmotnost: 220 g
Ajax Systems
45
LeaksProtect
Bezdrátový detektor zaplavení
Detektor je v pohotovosti 24 hodin 7 dní v týdnu. Jakmile dosáhne voda
jednoho ze 4 párů kontaktů, neprodleně dojde k vyhlášení poplachu. Pokud
voda odteče nebo vyschne, detektor poplach automaticky ukončí.
Maximální výkon
Jednoduchá instalace
Technická specifikace
Komunikace na vzdálenost
Použijte QR kód pro připojení
Barva: bílá / černá
až 1 300 m od Hubu
zařízení k Hubu
Instalace: vnitřní prostředí
Doručení poplachové zprávy: 0.15 s
Umístěte zařízení na podlahu v
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
Provoz až 5 let na předinstalované
prostoru s rizikem úniku vody
baterie
Dosah rádiové komunikace:
až 1 300 m (bez překážek)
Otevřete aplikaci, otestujte
sílu rádiového signálu a
Napájení: 2x baterie AAA, předinstalované
nakonfigurujte zařízení
Teplotní senzor: Ano
Stupeň krytí: IP65
Životnost baterií: až 5 let
Bezchybný provoz
Neprůstřelná ochrana
Rozsah provozní teploty: od +0°С do +50°С
Nepřetržitě v pohotovosti pro
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Provozní vlhkost: až do 100%
rychlou detekci zaplavení vodou
Rozměry: 56×56×14 mm
Obousměrná rádiová komunikace s
Šifrování dat
Hubem pro testování a konfiguraci
Hmotnost: 40 g
Ochrana proti padělání zařízení
46
Ajax Systems
Socket
Bezdrátový inteligentní zásuvkový adaptér
s funkcí měření spotřeby elektrické energie
Bezdrátový inteligentní zásuvkový
Technická specifikace
adaptér umožňuje dálkově ovládat
Barva: bílá/černá
elektrické spotřebiče prostřednictvím
aplikací Ajax. Zařízení monitoruje
Instalace: vnitřní prostředí
spotřebu elektrické energie, chrání
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
připojené zařízení před přepětím a
provádí automatizační scénáře.
Dosah rádiové komunikace:
až 1 000 m (bez překážek)
Maximální výkon
Jednoduchá instalace
Akční člen: elektromagnetické relé
Počet spínacích cyklů: 200 000
Komunikace na vzdálenost
Použijte QR kód pro připojení
až 1 000 m od Hubu
zařízení k Hubu
Napájení: 230 V ±10% AC 50 Hz
Monitoruje spotřebu elektrické energie
Napěťová ochrana: ano, 184-253 V
Připojte zařízení do zásuvky
Chrání elektrická zařízení před
nebo prodlužky
Maximální spínaný výkon: do 2.5 kW
napěťovými špičkami
Maximální proudové zatížení:
Provádí automatizační scénáře
Otevřete aplikaci, otestujte sílu
11 A (trvale), 13 A (až do 5 s)
rádiového signálu, nakonfigurujte
zařízení a naprogramujte scénáře
Teplotní ochrana: +85°С, adaptér se
automaticky odpojí po jejím přesáhnutí
Monitorovací funkce:
elektrický proud, napětí, spotřeba
Bezchybný provoz
Neprůstřelná ochrana
Indikátor zatížení: ano, (LED)
Stupeň krytí: IP20
Odesílání notifikací o výpadku
Ochrana proti padělání zařízení
napájení, přepětí nebo přehřátí
Rozsah provozní teploty: od 0°С do +40°С
Barevná dynamická LED
Šifrovaná komunikace
Vlhkost: až do 75%
indikace úrovně zatížení
Rozměry: 66×45×45 mm
Obousměrná rádiová komunikace s
Hubem pro testování a konfiguraci
Hmotnost: 58 g
Ajax Systems
47
WallSwitch
Bezdrátové silové relé s funkcí mě-
ření spotřeby elektrické energie
Bezdrátové silové relé umožňuje dálkově ovládat elektrické spotřebiče
prostřednictvím aplikací Ajax. Zařízení monitoruje spotřebu elektrické energie,
chrání připojené zařízení před přepětím a provádí automatizační scénáře.
Technická specifikace
Maximální výkon
Jednoduchá instalace
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
Dosah rádiové komunikace:
Komunikace na vzdálenost
Použijte QR kód pro připojení
až 1 000 m (bez překážek)
až 1 000 m od Hubu
zařízení k Hubu
Akční člen: elektromagnetické relé
Monitoruje spotřebu elektrické energie
Připojte zařízení k síti 230 V AC
Počet spínacích cyklů: 200 000
Chrání elektrická zařízení před
napěťovými špičkami
Napěťová ochrana:
Otevřete aplikaci, otestujte sílu
Napětí 230 V: min — 161 V, max — 264 V
Provádí automatizační scénáře
rádiového signálu, nakonfigurujte
Napětí 110 V: min — 77 V, max — 126 V
zařízení a naprogramujte scénáře
Kompaktní rozměry umožňují montáž
Maximální proudové zatížení: 13 A
zařízení do instalační krabice
Teplotní ochrana: +65°C, relé se
automaticky odpojí po jejím přesáhnutí
Maximální spínaný výkon:
Bezchybný provoz
Neprůstřelná ochrana
Napětí 230 V, odporová zátěž — až do 3 kW
Napětí 110 V, odporová zátěž — až do 1.5 kW
Odesílání notifikací o výpadku
Ochrana proti padělání zařízení
Monitorovací funkce:
napájení, přepětí nebo přehřátí
elektrický proud, napětí, spotřeba
Automatické obnovení nastavení
Šifrovaná komunikace
Napájení: 110 − 230V ±10% 50/60 Hz
zařízení v případě výpadku napájení
Stupeň krytí: IP20
Obousměrná rádiová komunikace s
Hubem pro testování a konfiguraci
Rozsah provozní teploty: od 0°С do +64°С
Provozní vlhkost: až do 75%
Rozměry: 39×33×18 mm
Hmotnost: 30 g
48
Ajax Systems
Relay
Bezdrátové nízkonapěťové bezpotenciálové relé
Bezdrátové bezpotenciálové relé umožňuje dálkově
ovládat nízkoodběrová zařízení prostřednictvím aplikací
Ajax. Zařízení pracuje s bistabilním nebo pulzním typem
výstupního signálu a provádí automatizační scénáře.
Maximální výkon
Jednoduchá instalace
Technická specifikace
Komunikace na vzdálenost
Použijte QR kód pro připojení
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
až 1 000 m od Hubu
zařízení k Hubu
Dosah rádiové komunikace:
Nastavitelný pulzní či
až 1 000 m (bez překážek)
Nainstalujte zařízení do rozvaděče,
bistabilní výstupní signál
instalační krabice nebo krytu zařízení
Napájení: 7-24 V DC
Provádí automatizační scénáře
a připojte ke zdroji napájení
Počet spínacích cyklů: 200 000
Kompaktní rozměry umožňují montáž
Otevřete aplikaci, otestujte sílu
zařízení do instalační krabice
Napěťová ochrana:
rádiového signálu, nakonfigurujte
min — 6.5 V, max — 36.5 V
zařízení a naprogramujte scénáře
Maximální proudové zatížení:
5 A při 36 V DC, 13 A při 230 V AC
Teplotní ochrana: +65°C, relé se
Bezchybný provoz
Neprůstřelná ochrana
automaticky odpojí po jejím přesáhnutí
Stupeň krytí: IP20
Automatické odpojení zařízení v
Ochrana proti padělání zařízení
důsledku přepětí a přehřátí
Rozsah provozní teploty: od 0°С do +64°С
Automatické obnovení nastavení
Šifrovaná komunikace
Provozní vlhkost: až do 75%
zařízení v případě výpadku napájení
Rozměry: 39×33×18 mm
Obousměrná rádiová komunikace s
Hubem pro testování a konfiguraci
Hmotnost: 25 g
Ajax Systems
49
Transmitter
Modul pro integraci drátových
detektorů a zařízení třetích stran
Bezdrátový integrační modul pro připojení detektorů a
jiných zařízení třetích stran s drátovým výstupem typu
NC/NO do zabezpečovacího systému Ajax.
Maximální výkon
Jednoduchá instalace
Neprůstřelná ochrana
Komunikace na vzdálenost
Použijte QR kód pro připojení
Ochrana proti neoprávněné
až 1 600 m od Hubu
zařízení k Hubu
manipulaci
Kompatibilní se zařízeními s
drátovým NC/NO výstupem
Nainstalujte zařízení do krytu
Šifrování dat
detektoru nebo instalační krabice
Doručení poplachové zprávy: 0.15 s
Ochrana proti padělání zařízení
Provoz až 5 let na předinstalované baterie
Otevřete aplikaci, otestujte
sílu rádiového signálu a
Výstup 3.3 V pro napájení
nakonfigurujte zařízení
připojených zařízení
Bezychybný provoz
Vhodný pro provoz ve vnitřním
i venkovním prostředí
Signalizace stavu baterie v aplikaci Ajax
• Obousměrná rádiová komunikace s
Hubem pro testování a konfiguraci
50
Ajax Systems
Technická specifikace
• Instalace: vnitřní / venkovní prostředí
• Kompatibilita: všechny Huby a ReX
• Dosah rádiové komunikace:
až 1 600 m (bez překážek)
• Poplachový vstup: 1
• Tamper vstup: 1
• Napájení: 3x baterie CR123A, předinstalované
• Typ vstupního kontaktu: NO/NC (nastavitelný)
• Vstupní svorky: napájení (+/−), poplach, sabotáž
• Výstup napájení: 3.3 V
• Životnost baterií: až 5 let
• Rozsah provozní teploty: od -25°С do +50°С
• Provozní vlhkost: až do 75%
• Rozměry: 100×39×22 mm
Hmotnost: 74 g
Ajax Systems
51
uartBridge
Modul pro integraci zařízení Ajax do
systémů třetích stran přes UART rozhraní
Ajax uartBridge umožňuje integraci bezdrátových
komponentů Ajax do bezpečnostních a smart home
systémů jiných výrobců prostřednictvím UART rozhraní.
Maximální výkon
Technická specifikace
Podporovaná zařízení
Odesílání podrobných informací o
• Kompatibilita: drátové zabezpečovací
MotionProtect
připojených zařízeních a poplachových
systémy a systémy chytré domácnosti
událostech prostřednictvím UART rozhraní
MotionProtect Plus
• Rozhraní: UART
• Možnost aktivace a deaktivace systému
CombiProtect
• Maximální počet zařízení: 85
Umožňuje implementaci vlastních řešení
DoorProtect
do systémů chytré domácnosti
• Napájení: 5 V DC
FireProtect
• Rozsah provozní teploty:
od -10°С do +40°С
FireProtect Plus
• Provozní vlhkost: up to 90%
LeaksProtect
Neprůstřelná ochrana
• Rozměry: 64×55×13 mm
SpaceControl
Šifrování dat
Hmotnost: 32 g
GlassProtect
Ochrana proti padělání zařízení
52
Ajax Systems
ocBridge Plus
Modul pro integraci zařízení Ajax do systémů
třetích stran přes drátové výstupy
Ajax ocBridge promění každý drátový bezpečnostní systém
na bezdrátový díky podpoře připojení až 100 bezdrátových
komponentů Ajax. Díky pokročilým funkcím detekce a potlačení
rušení navíc zvyšuje ochranu systému proti narušení.
Maximální výkon
Technická specifikace
Podporovaná zařízení
Přenos poplachových událostí
Kompatibilita: drátové a hybridní
MotionProtect
přes drátové výstupy
zabezpečovací systémy
MotionProtect Plus
Pulzní a bistabilní provozní režimy
Počet poplachových výstupů: 8
CombiProtect
Přehledná PC aplikace pro konfiguraci
Počet servisních výstupů: 4
modulu
DoorProtect
Typy výstupních kontaktů:
NO/NC, EOL, 2EOL (nastavitelné)
FireProtect
Maximální počet zařízení: 99
FireProtect Plus
Napájení:
LeaksProtect
Neprůstřelná ochrana
8-14 V DC
miniUSB — 5 V DC (pouze pro nastavení)
SpaceControl
Šifrování dat
Rozsah provozní teploty: od -10°С do +40°С
GlassProtect
Provozní vlhkost: až do 90%
Ochrana proti neoprávněné manipulaci
Rozměry: 95×92×18 mm
Ochrana proti padělání zařízení
Hmotnost: 139 g
Ajax Systems
53
12V PSU
Alternativní napájecí jednotka pro centrální
ovládací panely a rozšiřovače dosahu signálu
Napájecí jednotka 12 V umožňuje připojení ovládacích panelů,
včetně rozšiřovačů dosahu rádiového signálu, k nízkonapěťovým
zdrojům energie nebo externím záložním bateriím.
Technická specifikace
Vstup: 8-20 V DC
Výstup:
12V PSU pro Hub/Hub Plus/ReX — 4.65 V ± 3%
12V PSU pro Hub 2/Hub 2 Plus — 4.65 V ± 3%
Spínací napětí: 8 V ± 2.5%
Vypínací napětí: 6.9 - 7.5 V (v závislosti na zátěži)
Maximální vstupní proud: 1 A
Výstupní proud: 1.5 A
Zásuvka: 6.5×2 mm
Konektor: 5.5×2.1 mm (jack)
Rozměry:
12V PSU pro Hub/Hub Plus/ReX — 138×64×13 mm
12V PSU pro Hub 2/Hub 2 Plus — 98×70×17 mm
Hmotnost:
12V PSU pro Hub/Hub Plus/ReX — 30 g
12V PSU pro Hub 2/Hub 2 Plus — 28 g
54
Ajax Systems
MultiTransmitter
MultiTransmitter je integrační modul s 18 drátovými vstupy
pro připojení detektorů třetích stran do zabezpečovacího
systému Ajax. Proti neoprávněné manipulaci je
MultiTransmitter chráněn dvojicí sabotážních kontaktů
Tamper. Zařízení je napájeno ze sítě 100-240 V AC
a je možné jej zálohovat 12 V baterií. Disponuje také
12 V výstupem pro napájení připojených detektorů.
Poplachový / Tamper vstup
18 poplachových / Tamper vstupů
1 Tamper, 1 poplachový vstup
Výstupní napájení
12 V DC
3.3 V DC
Napájení
110 - 240 V AC, 50/60 Hz
3x baterie CR123A, 3V
12 V DC
Typy kontaktů detektoru
NO, NC (bez R)
NO, NC
EOL (NC s R)
EOL (NO s R)
Technická specifikace
Rádiová technologie Jeweller:
Kompatibilita: všechny Huby a ReX
Počet poplachových / Tamper zón: 18
868.0 - 868.6 MHz
v závislosti na regionu
Svorky:
Hlavní napájení: 110-240 V AC 50/60 Hz
výstup napájení (+/-), poplach / Tamper
Záložní napájení: 12 V DC
Ochrana proti sabotáži:
Ochrana proti padělání zařízení
Typy kontaktů detektoru:
Výstupní napájení: 12 V DC až do 1A
Detekce rušení rádiového signálu
NO, NC (bez R)
Počet poplachových / Tamper zón: 18
Upozornění na neoprávněnou manipulaci
EOL (NC s R)
EOL (NO s R)
Hmotnost: 805 g
Rozměry: 196 x 238 x 100 mm
Ajax Systems
55
StreetSiren DoubleDeck
s Brandplate
StreetSiren DoubleDeck je bezdrátová venkovní siréna s uchycením pro
přizpůsobitelný čelní kryt. Poskytovatelé bezpečnostních služeb si mohou
vytisknout své logo a kontaktní informace na přední panel venkovní sirény.
Technická specifikace
Nastavitelná hlasitost akustické signalizace:
Vypadá výrazněji, zní stejně
85 dB - 113 dB ve vzdálenosti 1 m
StreetSiren DoubleDeck vypadá jinak než původní model, ale má
Nastavitelná doba signalizace: 3 - 180 s
stejné funkce. Siréna generuje akustický signál o intenzitě až
113 dB a je schopna provozu po dobu až 5 let z předinstalovaných
Rádiová technologie Jeweller: 868.0-868.6 MHz
baterií. Je možné ji také napájet pomocí 12 V externího zdroje.
v závislosti na regionu
Napájení: 4x baterie CR123A, předinstalované
Životnost baterií až 5 let
Extérní napájení: 12 V DC, 1.5 A
Stupeň krytí: IP54
Ochrana proti sabotáži:
Ochrana proti padělání zařízení
Detekce rušení rádiového signálu
Upozornění na neoprávněnou manipulaci
(otevření krytu, přemístění sirény)
Rozsah provozní teploty:
od -25°C do +60°C
Přípustná vlhkost: až do 95%
Rozměry: 200 x 200 x 55 mm
StreetSiren DoubleDeck s Brandplate
Hmotnost: 571 g
Barva: černá / bílá
56
Ajax Systems

Přijedeme Vám namontovat alarm v těchto městech

Praha a Středočeský kraj Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Čelákovice, Český Brod, Dobříš, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Mělník, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Roudnice nad Labem
Brno a Jihomoravský kraj Blansko, Boskovice, Břeclav, Černá Hora, Hodonín, Hustopeče, Ivančice, Kroměříž, Kuřim, Kyjov, Letovice, Mikulov, Pohořelice, Slavkov u Brna, Tišnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Veselí nad Moravou, Vyškov, Zlín, Znojmo
Olomouc, Ostrava Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Krnov, Nový Jičín, Opava, Prostějov, Přerov, Třinec